Svenska akademien

Den svenska akademien har funnits sedan 1786 och stiftades av dåvarande kungen Gustav III. Anledningen till varför man stiftade denna kungliga akademien berodde på att man ville bevara det svenska språket, eller som citatet säger ”arbeta uppå Svenska språkets renhet, styrka och höghet”. Idag är det den svenska akademien som utser diverse priser och stipendium, bland annat Nobelpriset i litteratur. I styrelsen för svenska akademien sitter det 18 personer, just nu är det:

 • Eric M. Runesson, jurist
 • Bo Ralph, språkforskare
 • Sture Allén, språkforskare
 • Anders Olsson, författare och litteraturforskare
 • Tomas Riad, språkforskare
 • Åsa Wikforss, filosof
 • Jesper Svenbro, antikforskare och poet
 • Ellen Mattson, författare
 • Peter Englund, historiker och författare
 • Mats Malm, översättare och litteraturforskare
 • Per Wästberg, författare
 • Anne Swärd, författare
 • Kristina Lugn, poet och dramatiker
 • Jila Mossaed, poet
 • Kjell Espmark, författare och litteraturforskare
 • Horace Engdahl, författare och litteraturforskare
 • Tua Forsström, poet

Detta är 17 stycken ledamöter, men det finns även en vakant som blir den 18e. Under de senaste åren har många ifrågasatt svenska akademien. Mycket på grund av skandaler som kommit fram. Bland annat uppdagades det att kulturprofilen Jean-Claude Arnault, som är gift med Katarina Frostenson (tidigare ledamot i Svenska akademien) anklagats för sexuella trakasserier och övergrepp mot arton kvinnor. Efter kampanjen #MeToo riktade även dåvarande ledamot Sara Danius skarp kritik mot svenska akademiens innersta krets. Svenska akademien hamnade minst sagt i blåsväder och världens ögon var riktade mot dem. Detta gjorde att man avstod att dela ut Nobelpriset i litteratur under 2018. Helt enkelt för att vänta på världens förtroende igen.

 

Svenska akademiens ledamöter

De arton ledamöterna i Svenska Akademien väljs ut av Akademiens ledamöter. Minst tolv personer måste vara närvarande vid balloteringen (ballotering innebär en sluten omröstning). Att bli ledamot innebär att man får uppdraget på livstid. Detta är dock tradition men reglerna har minst sagt luckrats upp sedan de skrevs. Ett exempel är Sara Danius, den första kvinnan som blev utnämnd till ständig sekreterare i den svenska akademien. Hon fick tjänsten år 2015 men avgick redan 2019. Anledningen till detta berodde på att Sara Danius uppmärksammade de många sexuella trakasserier och övergrepp som Jean-Claude Arnault anklagats för. Han dömdes slutligen till två års fängelse för våldtäkt. Att Sara Danius meddelat att akademien skulle upphöra allt samarbete med Jean-Claude upprörde vissa i akademien, särskilt Horace Engdahl som framförde massiv kritik mot Sara. Hon tvingades till slut att lämna uppdraget som ständig sekreterare.

Sara Danius var en stor förebild för många, särskilt unga kvinnor. Hon var en kvinna som stod upp för det hon ansåg vara viktigt och rätt. Dessutom var hon otroligt modig. Sara Danius gick bort i en längre tids cancer i oktober år 2019.

 

Vad gör den svenska akademien?

I kort kan man säga att svenska akademien är verksamma inom flera områden, men fokuset är ett och samma – att främja det svenska språket. Man gör detta på flera sätt, bland annat genom att dela ut stipendium och priser. Dessutom är det svenska akademien som ger ut Svenska Akademiens ordbok (SAOB). En bok som beskriver samtliga svenska ord från 1521 fram till idag.

Är du intresserad av att läsa mer, kan det vara rekommenderat att gå med i en bokklubb.