Fakta om bibeln

Bibeln, den heliga skriften, har lästs av miljontals människor. Men vad är bibeln för något egentligen? Denna stora bok som de flesta av oss har hemma i någon hylla, börjades skrivas för mer än 3500 år sedan. Folk i Israel började under den här tiden att sammanfatta texter och skrifter som senare skulle komma att bilda det gamla testamentet. Det gamla testamentet innehåller 39 böcker och innefattar information om hur jorden skapades, historian om Israels folk samt lagsamlingar och poetisk litteratur. Man kan säga att det gamla testamentet är judarnas heliga skrift och alltså den hebreiska bibeln. I den kristna bibeln finns både det gamla och det nya testamentet med. Men vad är det nya testamentet för något?

 

Nya testamentet

I det nya testamentet skildras Jesu liv, men här finns även fyra evangelier. Dessa är apostlagärningarna, tjugoen brev samt den stora uppenbarelseboken. I början av det nya testamentet ingår fyra böcker, evangelierna. Dessa tar upp allt om Jesus, bland annat hur han levde, vad han sa och gjorde, hur han dog och hur han uppstod. Efterföljande texter, apostlagärningarna, skildrar vad som hände med Jesus lärjungar. Här finns även skrifter som skrevs av just apostlarna, alltså Jesus lärjungar. Dessa skrifter tar bland annat upp hur en kristen bör leva och vad det innebär att tro på Jesus. I slutet av bibeln kommer uppenbarelseboken, det avsnitt som tar upp hur jordens undergång kommer se ut och vad som kommer att hända. Skriften är skriven utifrån syner om världens undergång. Totalt sett innehåller det nya testamentet 27 böcker där bland annat Lukasevangeliet och Petrusbrevet ingår. Alla dessa böcker skrevs vid olika tidpunkt, mellan 46 och 96 år e. Kr.

 

Vem skrev bibeln?

Det är inte en person som skrivit bibeln, utan många olika. Det gamla testamentet skrevs bland annat av flera olika personer och under olika tidpunkter. Vissa av skrifterna i bibeln var från början endast ord från mun till mun. Sedan skrevs delar ned.

När skrevs bibeln?

Det finns ingen originalkopia av bibeln eftersom den skrivits i flera delar och består av mängder av olika böcker och skrifter från olika tidsperioder. Därtill har bibeln inte bara en författare utan många olika. Trots det har man ändå kunnat fastställa en ungefärlig period då man tror att majoriteten av skrifterna i bibeln skrevs. Mellan 700- och 500-talet f.v.t. (före vår tidräkning) skrevs den största delen av bibeln.

 

Hur många böcker innehåller bibeln?

Om man räknar både det gamla och det nya testamentet innehåller bibeln totalt 66 böcker. Det gamla testamentet innehåller 39 böcker och det nya testamentet innehåller 27 böcker. I det gamla testamentet får vi lära oss mer om det judiska folket, guds utvalda folk. Därtill står mycket om jordens skapelse, den judiska historian och liknande.

 

Vad säger bibeln om homosexualitet?

Bibeln är en mycket gammal skrift som skrevs när världen såg ut på ett helt annat sätt. På den här tiden hade man inte utbildning på samma sätt. Trots det följer många religiösa kristna bibeln till punkt och pricka. Hur fungerar det då om man exempelvis är homosexuell? Vad säger bibeln om det? I bibeln så står det tydligt att homosexualitet är onormalt och oanständigt, dock uppmuntras ingen till att se ner på någon med en annan sexuell läggning. Möjligtvis skrevs det så under den här tiden eftersom homosexuella handlingar inte kan leda till liv. Idag finns det dock helt andra möjligheter och eftersom bibeln aldrig uppdateras för att följa dagens samhälle kan skrifterna ibland kännas gammaldags och exkluderande.

 

Vad säger bibeln om alkohol?

Idag är det många som gärna vill vara troende men som möter stora problem längsmed vägen eftersom vi idag helt enkelt lever på ett annat sätt. Andra sexuella läggningar än heterosexualitet anses fel i bibeln, så väldigt många människor blir därmed automatisk exkluderade. Bibeln har mycket att säga om många saker, även alkohol och mat.

När det kommer till alkohol säger bibeln att vin kan ha sina fördelar och kan göra människan glad. Men den heliga skriften varnar även för att dricka för mycket eller oansvarigt. Det står bland annat att omdömet försämras när vi dricker för mycket vin. Med andra ord är det inte någon synd att dricka alkohol som vin, men man ska akta sig för att bli berusad, det är inte okej enligt bibeln.

 

Så läser du bibeln

Oavsett om du är religiös eller inte finns det en hel del allmänbildning i bibeln. Den här boken (eller de många skrifterna) är de mest lästa i hela världen. Bibeln har översatts till närmare 700 språk och finns även på lättare språk. Till exempel fick journalisten Hanna Wallsten i uppdrag 2016 att skriva om bibeln så den blev lättläst och kortare. Det är dock inte någon bibel för barn, den ska helt enkelt vara enklare att förstå. Man har bland annat bytt ut invecklade och krångliga (gammaldags) ord till mer lättförståeliga.

Du kan läsa bibeln på olika sätt. Bland annat genom att endast börja med det ena testamentet, nya eller gamla. Du kan även läsa från pärm till pärm eller olika böcker och historier i bibeln. Det är mycket läsning så det är bra att ta det lite åt gången för att inte tröttna eller känna dig överväldigad.

 

Måste jag läsa bibeln för att vara kristen?

Många människor är troende, kristna eller troende inom andra religioner. Kanske är du själv kristen och har gått i kyrkan under livet. Men har du inte läst bibeln, är du verkligen kristen på riktigt? Det finns inga rätt eller fel när det kommer till det här eftersom alla kommer ha olika åsikter. Många djupt troende personer kanske anser att du inte kan vara en trogen kristen utan att ha läst bibeln. Andra menar på att tron på Gud är det enda viktiga, sedan kan du själv lägga upp ditt liv som du vill så länge du lever med tron på Gud.

I slutändan är tro väldigt individuellt och det bästa brukar vara att hålla sin tro för sig själv. Prova att läs bibeln om du är intresserad, men känn dig inte dålig om du avstår. Är du intresserad av läsning generellt kan du besöka vår sida.